Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


          Szkoła Podstawowa w Modrzewiu
                  z siedzibą w Ziębowie


26-300 Ziębów, 14

_________________________________________

tel./fax: 44 755-18-29
e-mail: spmodrzew@opoczno.edu.pl
 
_________________________________________


NIP: 768-16-35-162;             REGON: 001231776


odpowiada: Anna Domagalska

wytworzył: Anna Domagalska

wprowadził: administrator

data: 19-06-2012

data: 19-06-2012

data: 19-06-2012Rejestr zmian strony