Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Szkoła zatrudnia pracowników z przygotowaniem pedagogicznym:
   1. Nauczycieli wszystkich specjalności kształcenia ogólnego.
   2. Nauczyciela katechetę.
   3. Nauczyciela bibliotekarza.
Regulamin Rady Pedagogicznej    >>> pobierz plik.
Zadania i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników znajdują się
w Statucie Szkoły     ››› pobierz Statut.
Załącznik do Statutu  ››› pobierz


odpowiada: Anna Domagalska

wytworzył: Anna Domagalska

wprowadził: administrator

data: 01-06-2012

data: 01-06-2012

data: 02-06-2012Rejestr zmian strony