Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
              Organami szkoły są:

                           1. Dyrektor szkoły.
                           2. Rada Pedagogiczna.
                           3. Samorząd Uczniowski.
                           4. Rada Rodziców.Kompetencje działania poszczególnych organów szkoły
    znajdują się w Statucie Szkoły ››› pobierz Statut.
                  Załącznik do Statutu  ››› pobierz

odpowiada: Anna Domagalska

wytworzył: Anna Domagalska

wprowadził: administrator

data: 01-06-2012

data: 01-06-2012

data: 02-06-2012Rejestr zmian strony