Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

Modrzew, dnia 23.10.2017r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MODRZEWIU

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

line.gif

 

Modrzew, dnia 13.10.2017r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MODRZEWIU

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ogłoszenie

 

Formularz ofertowy - załącznik

Projekt umowy
odpowiada: Anna Domagalska

wytworzył: Anna Domagalska

wprowadził: administrator

data: 23-10-2017

data: 23-10-2017

data: 23-10-2017Rejestr zmian strony