Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


W roku szkolnym 2011/2012 na terenie szkoły funkcjonuje 6 oddziałów do których
uczęszcza  92  uczniów.  Spośród  uczniów  wybrany  jest  Samorząd  Uczniowski.

W szkole funkcjonuje Oddział Przedszkolny, do którego uczęszcza
2 sześciolatków oraz 11 pięciolatków.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego   >>> pobierz plik.odpowiada: Anna Domagalska

wytworzył: Anna Domagalska

wprowadził: administrator

data: 12-06-2012

data: 12-06-2012

data: 12-06-2012Rejestr zmian strony